Chính sách bảo mật

https://gps365.vn/ là Tranh web xe được cung cấp bởi Định vị GPS365.
Trang này được sử dụng để giúp bạn hiểu về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này nó giống như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập website : https://gps365.vn/ trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này

1. Thu thập và sử dụng thông tin
Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định (Vị trí hiện tại, tên đăng nhập, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, biển số xe). Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.
– Thông tin vị trí hiện tại giúp chúng tôi có thể cho bạn biết vị trí tương đối của bạn so với phương tiện của bạn và có thể chỉ đường từ vị trí hiện tại đến phương tiện của bạn.
– Thông tin cá nhân của bạn có thể giúp chúng tôi hỗ trợ cho bạn tốt nhất có thể, có thể tránh những trường hợp giả mạo tài khoản của bạn sử dụng vào mục đích xấu

2. Bảo vệ thông tin khách hàng
Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo mật thương mại có thể chấp nhận được. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

3. Thay đổi chính sách bảo mật này
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

4. Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại dinhvigps365.com@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn